Historie

2021

Úprava před zbrojnicí v roce 2021.

2015

V roce 2015 byl zvolen zcela nový omlazený výbor v čele se starostou p. Janem Plasgurou nejml., který řídí činnost sboru dosud. Díky financím z Města Bohumína jsme se v garážích dočkali nové podlahy i nových elektricky poháněných posuvných vrat.

2008

V roce 2008 uběhlo rovněž 50 let od otevření současné zbrojnice. Proto byla k tomuto výročí městem Bohumín financována generální oprava včetně nové střechy, výměny oken a nové fasády.

2008

V roce 2008 proběhly oslavy 115 let trvání sboru. Celodenní program se skládal z ukázek činnosti dětí – mladých hasičů ze Záblatí, z ukázky činnosti družebního hasičského sboru ze Zabłocie v Polsku, s nímž náš sbor navázal v r. 2006 oficiální družební styky, z ukázek činností profesionálních hasičů z Bohumína, Karviné či Ostravy při vyprošťování osob z havarovaného vozidla nebo při požáru osobního automobilu. Program zpestřila ukázka nejmodernějšího vyprošťovacího vozidla Mercedes Benz Bison z HZS MSK Ostrava, ukázka činnosti RZS při ošetření chodce sraženého vozidlem nebo ukázka činnosti služebních kynologů a psů Celní správy ČR.

1993

V červnu 1993 se konala velká oslava – 100 let sboru. Proběhly ukázky činnosti a techniky, námětové cvičení na požár Sokolovny, na hřišti TJ Slovan dokonce přistál záchranářský vrtulník.

1955

Na výborové schůzi dne 11. 3. 1954 proběhly první přípravy pro zahájení výstavby nového stánku hasičů. Stávající zbrojnice — hasičský sklad — již nevyhovovala potřebám sboru a bylo rozhodnuto o výstavbě nové zbrojnice. Stavba byla zahájena na jaře roku 1955 na místě původního skladiště. Vše probíhalo v tzv. „akci Z“, to znamená, že stavěli sami členové, ochotně a zadarmo. Dokumentaci stavby zpracoval pan Libor Děrgel.

1927

Dne 2.listopadu 1927 byla objednaná stříkačka dodána s veškerým příslušenstvím. Jednalo se o motorovou stříkačku o síle 25 HP v celkové ceně 37.070,- Kčs. K úhradě byl použit výtěžek sbírky v hodnotě 5.665,- Kčs a na zbytek byla vyřízena půjčka v „Raiffeisence“ v Záblatí.

1924

Prvním českým starostou obce Záblatí se v tomto roce stal pan Emanuel Pavlík, který fandil českým hasičům. Protože stávající, převážně německý hasičský sbor nechtěl ve svém středu české občany, čeští hasiči vystoupili z německého „Freiwilige feuerwehr“ a spolu s dalšími českými občany Záblatí založili dne 24. září 1924 v restauraci pana Františka Škuty nový český hasičský sbor. Postupně přistupovali do sboru další občané a časem se jednalo téměř o všechny muže v obci.

1893

Sbor dobrovolných hasičů v Záblatí založili v roce 1893 tito občané: Kika František, Kolder Josef, Kellner Josef, Kopel František, Litner Jan, Litner František, Lamla Josef, Mazurek František, Nováček Josef, Ožanka Jan, Ožanka Karel, Ožanka Josef, Rumpel Karel, Rumpel František, Ryška Karel, Škuta Albert, Škuta František, Szymurda František, Vašica Alois, Volf Viktor, Vžentek Karel a Vžentek František. Převážná většina členů byli občané české národnosti a velitelem byl zvolen řídící učitel Alois Vašica.

Další zajímavosti o historii sboru si můžete přečist zde